با جاشو از خلیج فارس تا منزل شما راهی نیست

امیدواریم سال پیش رو سالی سرشار از لحظات خوش همراه با تنی سالم برای همگی عزیزان باشد. 

این سال را هم همانند سالهای قبل همراه شما عزیزان هستیم تا سفره های شما با محصولات تازه و مفید جاشو رنگین شود.

 

خرید ماهی جنوب و خرید میگو جنوب ، صید روز را از جاشو بخواهید 

ماهی و میگو مطابق با درخواست و سلیقه ی شما عزیزان، رایگان  پاک و بسته بندی می شوند

مطالب بیشتر جاشو